Äänitteet

Jokaisessa äänitteessä on tämä logo:

silma.png

Suomen Hypnoosi- ja rentoutuspalvelu Oy

Siitä voidaan varmistua, että äänite on aito ja alkuperäinen

Ääninäyte:

Flash Player is no longer supported! Use https://snippets.wikidot.com/code:html5player instead.

01. Syvärentoutus

Suggestiivisella rentoutuksella on suuri merkitys psykofyysisen terveyden edistäjänä. Sillä on todettu olevan tehokkaasti stressiä lievittävä vaikutus. Suggestioiden avulla tapahtuva rentoutuminen on tehokas ja turvallinen psykofyysiseen syvärentoutukseen johtava rentoutusmenetelmä, jonka avulla saavutetaan parhaimmat rentoutumisen tilat. Suggestiivinen syvärentoutus soveltuu erinomaisesti kaikille. Rentoutuminen purkaa stressiä ja kasvattaa stressin sietokykyä. Psykosomaattisiin vaivoihin rentoutuminen on erinomainen ja luonnonmukainen hoitokeino. Rentoutuminen pitää psyyken tasapainossa ja edistää myös fyysistä hyvinvointia. Rentoutusharjoitukset kehittävät keskittymis- ja huomiokykyä sekä laukaisee jännitykset. Syvärentoutus -äänite tuo terveyttä ja hyvinvointia!


02. Laihdutus/Pysy solakkana

Ylipainoisuus on monelle ongelma ja joillekin jopa terveydellinen riski. Tähän äänitteeseen on suggestologisesti oikein muotoiltu tehokas laihdutusmenetelmä. Suggestioiden avulla on mahdollista voittaa kiusallinen näläntunne, hillitä liiallinen ruokahalu, vaikuttaa vääriin ruokailutottumuksiin sekä luoda laihduttamiseen tarvittava motivaatio ja pitkäjänteisyys. Oletko yrittänyt aiemmin laihduttaa — ja epäonnistunut? Ota avuksesi tehokas suggestodieetti ja anna alitajunnan työskennellä hyväksesi. Tällä menetelmällä on saatu hämmästyttäviä tuloksia henkilöillä, joiden kohdalla kaikki muut yritykset ovat epäonnistuneet! Asettaudu mukavaan asentoon jossa voit rentoutua ja keskittyä kuuntelemaan tehokasta suggestodieetti -ohjelmaa. Tämän miellyttävämmäksi ei laihduttamisesi enää voi tulla! Suggestodieettimenetelmä antaa mahdollisuuden vapautua täysin ja lopullisesti rasittavista liikakiloista. Kun olet saavuttanut tavoitteesi, voit siirtyä kuuntelemaan 2- uralla olevaa jatko-osaa — ja pysyt solakkana!


03. Ei unettomuutta

Unihäiriöistä kärsivälle on unen saanti iltaisin usein hyvin vaikeaa. Useimmiten käy niin, että nukkumaan mentäessä mieleen on jälleen hiipinyt pelko ja epäilys siitä että uni ei nytkään tule. Mieli on liian jännittynyt eikä unenvalmiustilaa pääse syntymään. Ei unettomuutta -äänite helpottaa uneen pääsyä rauhoittaen mielen ja rentouttamalla lihakset. Unentarpeesi tulee paremmin tyydytetyksi ja olet päivisin vireämpi ja pirteämpi. Sinun on helpompi käydä iltaisin nukkumaan kun voit tehdä sen rauhallisin ja luottavaisin mielin!


04. Apua migreeniin

Migreenikohtaukset ovat monille kivuliaita ja usein toistuvia. Migreeniin liittyy usein myös psyykkisiä osatekijöitä jotka aikaa myöten laukaisevat migreenikohtauksen (esim. viikonloppumigreeni tms). Suggestioiden avulla voidaan tehokkaasti lievittää kiputiloja, kohottaa kipukynnystä ja lisätä kivunsietokykyä. Hypnoosia on jo kauan menestyksellisesti käytetty sekä migreenin, että myös muiden kiputilojen hoidossa. Tämä suggestiivinen, syvällisesti vaikuttava ja rentouttava Apua migreeniin -äänite on laadittu mahdollisimman tehokkaaksi migreenin lievittäjäksi!


05. Esiintymisvarmuus

Rohkeus, varmuus ja itseluottamus on esiintymistilanteissa meille kaikille tarpeen sosiaalisessa kanssakäymisessä. Esiintymistilanteissa liiallinen jännittäminen on hukkaan heitettyä energiaa. Ota tehokas Esiintymisvarmuus -äänite käyttöösi ja ole esiintymistilanteissa varma itsestäsi. Koe esiintymistilanteet myönteisinä, miellyttävinä ja hyvinä kokemuksina!


06. Varmuus kahvitilanteissa

Kahvi- ja ruokailutilanteisiin osallistuminen vaatii joidenkin kohdalla ylivoimaisia ponnistuksia. Liiallisen jännittämisen seurauksena voi ilmetä voimakasta hikoilua, käsien vapinaa, punastelua ja epävarmuutta. Usein näihin tilanteisiin liittyy myös suoranaista ahdistuksen- ja paniikintunnetta. Varmuus kahvitilanteissa -äänite on silloin hyvä apu näihin tilanteisiin. Rentouttavien ja psyykeä vahvistavien suggestioiden avulla sinun on helpompi osallistua ja viihtyä varmasti ja vapautuneesti muiden seurassa sekä kahvi- että ruokailutilanteissa!


07. Synnytysvalmennus

Synnytystä on totuttu pitämään länsimaissa kivuliaana ja tuskallisena. Suggestioiden avulla tapahtuva synnytysvalmennus mahdollistaa monessa tapauksessa kivuntunnon katoamisen osittain ja jopa kokonaan synnytyksen ajaksi. Suggestioilla voidaan kohottaa kipukynnystä ja lisätä kivunsietokykyä niin, että synnytys voi monen kohdalla todella olla jokseenkin kivuton. Äänitteen tarkoituksena on opettaa synnyttäjää rentoutumaan synnytyksen aikana ja muodostaa se mahdollisimman myönteiseksi tapahtumaksi. Joillakin äideillä voi odotusaikana ilmetä pelkoa synnytystä kohtaan. Tämä puolestaan aiheuttaa voimia kuluttavaa jännitystä joka vain vaikeuttaa synnytystä. Myös tähän on äänitteessä kiinnitetty huomiota. On myös lapsen kannalta suotavaa jos äiti on synnyttäessään rentoutunut. Synnytysvalmennus -äänitteen tekstin on tarkastanut synnytys- ja naistentautien erikoislääkäri.


08. Vapaudu alkoholista

Tämä äänite on tarkoitettu niille jotka kamppailevat alkoholiongelmansa kanssa. Jos sinulla on A-ongelma ja haluat avoimin ja vilpittömin mielin pyrkiä raittiuteen, tämä äänite voi tukea, motivoida ja vahvistaa sinua pyrkiessäsi raittiuteen. Raitistuminen on niin arvokas asia että siihen kannattaa käyttää kaikki mahdollinen apu mikä on saatavilla ja jonka voi itsensä kohdalla hyväksi tuntea. Mikäli haluat hakea apua suggestioista ja rentoutuksesta, tämä äänite saattaa olla RATKAISU A-ongelmaasi!


09. Irti tupakasta

Irti tupakasta -äänite on tarkoitettu niille, jotka todella haluavat luopua tupakoinnista. Tutkijat ovat kiistatta osoittaneet tupakoinnin terveydelliset vaarat. Tupakointi on suurena riskitekijänä mm. sydän- ja verisuonisairauksissa sekä hengityselin- ja syöpäsairauksissa. Koskaan ei ole liian myöhäistä lopettaa! Oletko ajatellut luopua tupakointitottumuksestasi? Jos olet, ota avuksesi Irti tupakasta -suggestio-ohjelma! Se vahvistaa motivaatiotasi ja tukee lopettamispäätöstäsi. Se tekee sinulle tupakoinnista luopumisen helpommaksi ja voi vaikuttaa aivan ratkaisevasti onnistumiseesi. Aktiivisella kuuntelulla vierottaa irti tupakasta piintyneimmänkin tupakoijan!


10. Kykenevä seksiin (Impotenssi)

Seksuaaliongelmat eivät suinkaan ole pelkästään elimellisistä tai hormonaalisista syistä johtuvia. Hyvin usein vaikeudet johtuvat erilaisista psyykkisistä tekijöistä. Miesten kohdalla impotenssi on varsin yleinen seksuaalielämän häiriö. Hypnoterapian avulla on tämänkaltaisissa ongelmissa saavutettu hyviä tuloksia. Pelkäätkö tai jännitätkö yhdyntä- ja seksuaalitilanteita? Ilmeneekö erektiovaikeuksia? Jos näin on, tartu nyt tilaisuuteen. Hanki itsellesi Kykenevä seksiin -äänite — ja ryhdy tuumasta toimeen!


11. Onnistu tentissä

Tenttitilanteet ovat monille vaikeita ja ahdistavia. Joillakin ilmenee tenttikauhua joka aiheuttaa jopa somaattisia oireita tentti- ja koekausina. Myös muistitoiminnoissa tapahtuu häiriöitä jolloin suoritusten taso laskee kokeen tai tentin kannalta aivan ratkaisevasti. Onnistu tentissä -äänitteen avulla selviydyt koe- ja tenttitilanteista paremmin. Saat henkistä suorituskykyä enemmän käyttöösi. Kykenet hyödyntämään muistiasikin paljon tehokkaammin.


12. Urheilijan rentoutus I (yksilölajit)

Urheilijan rentoutus I -äänite on tarkoitettu yksilölajeihin, joka sisältää suggestiivisen rentoutusmenetelmän ja joka tehokkaan syvärentoutuksen lisäksi sisältää myös henkisen valmennusohjelman. äänitteeseen on sisällytetty ne tärkeät tekijät, jotka täysipainoisen harjoittelun ja kilpailujen kannalta ovat oleellisia. Riittävän harjoitusmotivaation säilyttäminen tuottaa monelle vaikeuksia ja motivaation puuttuessa moni kyvykäs urheilija joko lopettaa uransa tai selviytyy suorituksistaan vajaatehoisesti. Myös kilpailutilanteissa tulee eteen monia tekijöitä joihin kasetissa on keskitytty. Hyvän tekniikan ja fysiikan lisäksi on urheilijan psyyken oltava kunnossa. Vain silloin kun urheilija on ehjä ja vahva psykofyysinen kokonaisuus, syntyy hyviä tuloksia. Urheilijan rentoutus- ja henkistä valmennusäänitettä on kaivattu urheilijoiden keskuudessa. Nyt se on valmiina käyttöön. Tilaa heti oma Urheilijan rentoutus I -äänite!


13. Urheilijan rentoutus II (joukkuelajit)

Urheilijan rentoutus II -äänite on tarkoitettu joukkuelajeihin, joka myös sisältää edellä mainitut asiat (Urheilijan rentoutus I)sovellettuina joukkueurheiluun. Joukkuelajeissa yhteenkuuluvuuden tunne ja sen luominen on ensiarvoisen tärkeä tekijä. Jos sitä ei synny, ei joukkueen toiminta ole paras mahdollinen. Joukkueessa toimivan on uskallettava tehdä oikealla hetkellä myös yksilöllistä ratkaisuja. Tilaa heti oma Urheilijan rentoutus II -äänite ja tuo voitto kotiin!


14. Kuntoilijan rentoutus

Tämä rentoutusohjelma on tarkoitettu kaikille kuntoilua harrastaville. Kuntoilijan rentoutus -äänite lisää ja ylläpitää motivaatiota kuntoiluun sekä sen lisäksi rentouttaa mielen ja lihakset. Erittäin suositeltava rentoutusohjelma kaikille kuntoilijoille!

Edullisemmin!

Tilaa nyt 2 ohjelmaa samalla CD:levyllä! Saat toisen ohjelman hintaan 23,30 €, säästät 10,00 €.
Voit vapaasti valita haluamasi äänitteet Laihdutus/Pysy solakkana -ohjelmaa lukuun ottamatta.

Hintaesimerkki:

Syvärentoutus 33,30€
Ei unettomuutta 23,30€
Yhteensä 56,60 €

Toimituskulut:
tilisiirto ja laskutus 3,50 €
Hinnat sis. alv 24%

Tee tilaus tästä!

© Suomen Hypnoosi- ja Rentoutuspalvelu Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.